--> ELEKTROSZMOG MÉRÉS és VÉDEKEZÉS Épületbiológia és Radiesztézia : Elektroszmog, Földsugárzás, Radioaktivitás Profeszionális épületbiológiai vizsgálatok és árnyékolás.

Elektroszmog, Földsugárzás, Radioaktivitás
Profeszionális épületbiológiai vizsgálatok és árnyékolás.


Tudja, hogy miért érdemes az Én szolgáltatásomat választani?

Professzionális szaktudással és műszerparkkal, több éves tapasztalattal a németországi SBM épületbiológiai sztenderd szerinti szakszerű vizsgálati és mérési módszerekkel, pontos, gyors, és megbízható szolgáltatással, személyesen állok az Ön rendelkezésére!

A Teljes Körű Megoldást Kínálom Önnek.

Ismerje meg,hogy hogyan végezem hálószobák, fekhelyek vizsgálatát!


I. Elektroszmog mérés
/ELF. extrém alacsony frekvenciák és rádiófrekvenciás sugárzások vizsgálata/

Első lépésként vizsgálom a lakásban jelenlévő elektroszmogot, melynek három fő összetevője van, és ezeket külön kell mérni!

A.-Magasfrekvenciás sugárzások mérése
Először egy speciálisan magas frekvenciás sugárzások vizsgálatára kifejlesztett műszer segítségéve végzünk vizsgálatot, mely segítségével megállapítjuk, hogy az érintett területeken (fekhely, gyerekágy, tanulóasztal, stb) található-e az épületbiológiai szabványok határértékeit meghaladó mértékű egészségkárosító sugárzás.A mérőműszer a magas frekvenciás sugárzások teljesítménysűrűségét méri az épületbiológusok által is használt mértékegységben.
A teljesítmény sűrűség mértékegysége µW/m² (mikroWatt / négyzetméter)


Ilyen, magas határérték feletti sugárzást okozhatnak lakáson belüli készülékek, mint például vezeték nélküli vonalas telefonok, mobiltelefonok, wifi routerek, mikrohullámú sütők, stb…Lakáson kívüli források lehetnek például a szomszédban található hasonló készülékek, illetve a közelben található mobiltelefon antennák, radarállomások, stb..
B.- Mágneses terek mérése
.
Ezt követően az érintett területeken egy másik műszer segítségével megvizsgáljuk az alacsonyfrekvenciás mágneses erőtereket. Ennél a mérésnél is az épületbiológusok által meghatározott szigorú határértékeket tekintjük viszonyítási alapnak.A mérőműszer az extrém alacsony frekvenciás elektromágneses terek indukcióját méri az épületbiológusok által is használt mértékegységben.
A mágneses indukció mértékegysége nT (nano Tesla)

Káros mágneses terek keletkeznek például a lakáson belül található bekapcsolt elektromos berendezések környezetében, a falakban futó terhelés alatt lévő elektromos vezetékek körül,
különféle transzformátorok, és nagyteljesítményű kábelek közelében.A mágneses terek képesek akadálytalanul áthatolni az épület falain.
Ennek következtében akár a szomszédos lakásban működtetett készülékek, illetve a ház környezetében található trafóházak, nagyteljesítményű kábelek, távvezetékek is okozhatnak veszélyesen magas elektroszmogot! Akár egy a szomszédban bekapcsolt akváriumi szellőztető pumpa által keltett mágneses tér is képes lehet alvászavarok előidézésére amennyiben azt a fekhely fejrészénél található fal túloldalán, helyezték el.


C.-Elektromos terek mérése

Az előzőleg említett mágneses terek méréséhez használt műszer segítségével, egy másik üzemmódban mérjük az elektromos térerősséget. Ehhez a méréshez külön kábel segítségével földeljük a készüléket.A mérőműszer ebben az üzemmódban az extrém alacsony frekvenciás elektromos térerösséget méri az épületbiológusok által is használt mértékegységben.
Az elektromos térerősség mértékegysége V/m (Volt/méter)

Extrém erős térerősség keletkezhet a különféle feszültség alatt lévő vezetékek, hosszabbítók, elektromos készülékek környezetében. Erős elektroszmog forrása lehet egy nem megfelelően csatlakoztatott éjjeli lámpa is! (sok esetben bizony nem mindegy hogy a villásdugót milyen állásban csatlakoztatjuk a konnektorhoz)Továbbá igen magas elektroszmogot képesek okozni a különféle épületszerkezeti elemek,
nagyobb fémből készült tárgyak, falak, tetőszerkezetek, és hőszigetelésre használ anyagok is. Tapasztalataim szerint tetőtéri szobákban gyakran találkozhatunk ezzel a problémával.


II. Sztatikus elektromos és mágneses terek, földmágneses anomáliák vizsgálata
Sztatikus elektromosság kialakulhat az ágyban lévő műszálas anyagyok, huzatok, takarók, kitömött játékok körül, de forrása lehet a padlószőnyeg, vagy egy mozgó műszálas függöny is.
Egyenáramú mágneses tereket létrehozhat az utcai villamos közlekedés, egyenáramú elektromos rendszerek. Statikus mágneses anomáliák forrása lehet az épületben alkalmazott vasszerkezetek, maga az ágy vasalatai illetve fémrugós matracok is! Geomágneses anomáliákat az épület alatti talajrétegek, földtani rendellenességei okozhatnak. Például vízfolyások, geológiai repedések, törésvonalak.Ezen rendellenességet elektroszmog mérő müszerekkel nem lehet kimutatni!
Mérésükhöz speciálisan erre a célra készült magnetométer használunk.III. Radioaktivitás mérés


-Radioaktív sugárzás
Egy a radioaktív sugárzások vizsgálatára alkalmas digitális Geiger Müller készülék segítségével háttérsugárzás vizsgálatot végzünk a lakásban. Ennek a mérésnek az eredményeként meg tudjuk állapítani, hogy a ház építésekor felhasznált építőanyagok okoznak-e az átlagosnál magasabb radioaktív sugárzást a lakásban.

(Kohósalak által okozott magas radioaktivitás egy tatabányai lakásban)Ilyen radioaktív építőanyag lehet például a régebbi épületekben szigetelőanyagként előszeretettel alkalmazott kohósalak, illetve kohósalakból készült különböző építőanyagok, gázszilikát, stb…

(Kibontott radioaktív kohósalak)IV. Földsugárzás mérés

Ezen sugárzások káros hatásainak közvetlen műszeres mérése még csak részben megoldott, ezért méréseinkhez elsősorban a hagyományos radiesztéziai mérési módszereket használjuk, melyet modern műszeres vizsgálatokkal kombinálunk.

A különféle „földsugárzások” vizsgálatát a Biotér Natura Radiesztéziai Központ útmutatásai és javaslatai alapján végezzük. A méréshez Balczó féle magyar pálcát és speciális geomagnetométert használunk

Sok földsugárzás méréssel foglalkozó ember csak a vízerek és a Hartmann sávok egészség károsító hatását vizsgálja. Javaslataikat ezen mérések alapján teszik meg.

Sajnos napjainkban ez már nem elfogadható és nem elegendő!

Radiesztéziai vizsgálatainknál a következő fontosabb „sugárzásokat” mérjük.

- Különféle térgerjesztő tárgyak káros hatásai
- Szent György sávok és a hozzá tartozó Ley vonalak
- Törésvonal sugárzások
- Érctellér és talajrétegződési sugárzások
- Vízerek és vízér kereszteződések
- Hartmann és Curry térrácsok
- különféle forgó energia rendszerek „kozmikus csatornák”
- Paranormális jelenségek műszeres vizsgálata

Az egészséges lakókörnyezet kialakításához szükséges lépések megtételéhez, javaslatainkat, ezen komplett vizsgálatok elvégzését követően, az adott helyzet pontos ismeretében tesszük meg.

Védekezési alapelv, hogy a káros zónákból a fekhelyeket távolítsuk el.
Amennyiben ez a lakótér átrendezésével nem oldható meg, úgy javaslatot teszünk a szükséges és lehetséges védekezési módokra, különféle árnyékolások kialakítására.


Káros sugárzások az Ön lakásában is jelen vannak.
Járjunk utána!

Segítek, hogy nyugodtan aludjon.
Keressen most! 06-30-444-74-41
almasyzsolt@gmail.com


Az Egészséges Otthon Szakértője.