--> ELEKTROSZMOG MÉRÉS és VÉDEKEZÉS Épületbiológia és Radiesztézia : Éljen Elektroszmog Nélkül III.

Éljen Elektroszmog Nélkül III.

Kedves Olvasó!

Előző cikkünkben (Link: Éljünk Elektroszmog Nélkül II.) megismerkedhetett az otthonainkban előforduló alacsonyfrekvenciás elektromos terekkel, mint az elektroszmog egyik fajtájával. Bemutattam leggyakoribb okait, és betekintést nyerhetett a védekezés általános lehetőségeibe. Megtudhatta, hogy hatására a szabad töltések elmozdulnak, ezáltal testünkben elektromosság indukálódik, mely zavarhatja szervezetünk bioelektromos rendszerét. Szerencsére, az elektroszmog ezen fajtájával szemben, aránylag könnyen védekezhetünk, szakszerűen kialakított árnyékolással akár teljesen megszüntethetjük. Az élőlényekre gyakorolt fizikai és biológiai hatásait szervezetünk „viszonylagosan könnyen” tolerálja.
Sajnos, ezen tulajdonságok nem mondhatóak el az elektroszmog egy másik okozójától az alacsonyfrekvenciás elektromágneses erőterekről.
Jelen cikkem segítségével most az elektroszmog ezen „veszélyesebb” fajtáját szeretném Önnek bemutatni!

Hogyan hat szervezetünkre

Testünk működésében alapvető és létfontosságú szerepet tölt be a bio elektromágnesesség. Elektromos jelek hangolják össze, vezérlik, és szabályozzák több ezer-milliárdnyi sejtünk kémiai folyamatait. A magzatok fejlődésében, idegrendszerünk kialakulásában szintén kulcsfontosságú szerep jut a mágneses terek vezérlő szerepének. Többek között elektromágneses terek segítségével jutnak el az enzimek a sejtfal receptoraihoz, és
egyes gének aktivizálódásáért is az EM terek a felelősek.
Az elektromágneses tér változásai igen erősen hatnak az agyra és az idegrendszerre. Kutatók kimutatták, hogy a legtöbb betegség az életfunkciók elektromágneses szabályozásának zavaraira vezethető vissza. (forrás IPM.)

Alacsonyfrekvenciás mágneses erőterek hatására az emberi testben örvényáramok keletkeznek. Az elektromágneses jelek és szervezetünk bonyolult összefonódásából, valamint abból a tényből kifolyólag, hogy szervezetünk bioelektromágneses frekvenciái többek között egybeesnek az elektromos készülékeink által keltett mesterséges jelekkel, komoly figyelmet kell fordítani az elektroszmog ezen formájára!

Hogyan keletkeznek az elektromágneses erőterek?

Ameddig az elektromos erőterek a feszültség alatt lévő vezetőkből szármarnak addig a mágneses erőtereket a vezetőkben áramló töltések hozzák létre. Tehát amikor egy vezetékben, készülékben áram folyik mágneses erőteret hoz létre maga körül. Ennek nagysága arányos az őt létrehozó áram erősségével. Tehát minél nagyobb az áramfelvétele egy készüléknek annál nagyobb mágneses erőteret képes létrehozni maga körül .

Az otthonainkban előforduló alacsonyfrekvenciás mágneses erőterek több dologban különböznek az előző cikkben tárgyalt elektromos erőterekkel szemben.
Fontos tulajdonságuk, hogy az alacsonyfrekvenciás mágneses erővonalak képesek akadálytalanul és csillapítatlanul áthatolni a szilárd testeken, akár az épületek falain és testünkön is! Lakások, nagyobb terek árnyékolása gyakorlatilag nem lehetséges. (Árnyékolni, csak kisméretű forrásokat lehet ferromágneses anyagból készült teljes tokozással.)
Ebből adódóan a lakásunkban megjelenő mágneses elektroszmog származhat akár külső forrásokból is! Például a szomszédban működtetett elektromos berendezésekből, a közelben lévő transzformátor állomásokból, távvezetékekből, stb.


Mérés és határértékek

Az alacsonyfrekvenciás elektromágneses erőterekkel kapcsolatban a hivatalos álláspont is sokkal szigorúbb, mint az elektromos erőterekkel szemben. Ameddig a lakosságra javasolt határértékek elektromos erőterek esetében fele a munkaegészségügyi határértéknek addig az elektromágneses erőterek esetében ez csupán az egy ötöde. WHO az alacsonyfrekvenciás erőtereket (a gyermekkori leukémia kialakulását vizsgálva) hivatalosan a „lehetséges rákkeltő kategóriába sorolta”!

Többek között a radiesztéziával foglalkozó szakemberek is nagy figyelmet fordítanak a lakásokban található mágneses erőterek felderítésére, mely speciálisan erre a célra kifejlesztett mérőműszer segítségével lehetséges. Alacsonyfrekvenciás elektromos erőterek esetében különállóan kell vizsgálnunk (mérni) az elektromos és a mágneses erőtereket. Az elektromos térerősséget V/m-ben míg a mágneses térerősséget nT (nanoTesla)-ban mérjük. Szervezetünkre gyakorolt káros információs hatása radiesztéziai módszerekkel is mérhető. A hivatalosan elfogadott egészségügyi határértékek és az épületbiológusok által javasolt határértékek ebben az esetben is jelentősen eltérnek egymástól. Részemről az épületbiológus szakemberek ajánlásait tekintem iránymutatónak.

Lakáson kívüli források

Első lépésként ellenőrizzük, hogy lakóhelyünk közelében található-e távvezeték, transzformátor állomás vagy nagyteljesítményű elektromos vezeték. Ezen rendszerekből származó alacsonyfrekvenciás mágneses erőtér akadálytalanul behatolhat otthonunkba és
ez ellen sajnos nem sokat tehetünk. (Bár, ha a kedvünkért kikapcsolnák, vagy megszüntetnék a távvezetékeket, egy csapásra megszűnne az általuk okozott elektroszmog, és ezzel egyűt komplett lakókörzetek vagy települések is mentesülnének az elektromosság káros hatásaitól. Ámbár kérdéses, hogy az ott lakók jó néven vennék-e ez irányú tevékenységünket.) Külső források esetében célszerű pontos mérésekkel megállapítani, hogy a lakás vagy ház mely része szennyezett és hálóhelyünket arra a részre áthelyezni ahol ez a káros hatás a legkisebb. Az elektroszmog káros információs hatását radiesztéziai eszközökkel feltétlenül csökkenteni kell. Amennyiben az egész ház, vagy lakás nagymértékben szennyezett nincs más teendőnk, mint keresni egy a környéket jól ismerő ingatlanirodát…

Sok esetben azonban nincs látható jele a külső alacsonyfrekvenciás mágneses forrásoknak. Társasházakban, lakótelepeken nem tudhatjuk, hogy milyen készülékek, elektromos rendszerek működnek a falak túloldalán. A szomszéd lakó lehet, hogy pont az ágyunk melletti fal tuloldalán tartja kedvenc aranyhalait és mi hosszú éjszakákat, töltünk a levegőztető rendszer elektromágnese által keltett 2-3 méter átmérőjű, erős elektroszmogban.

Felméréseim alkalmával egy érdekes esetben a mérőműszer extrém intenzitású mágneses teret jelzett. A szobában látszólag semmi sem indokolta ennek a mágneses térnek a létezését. Hogy megállapítsuk az erőtér forrását lekapcsoltuk a lakás főbiztosítékait és így kiderült, hogy azt a falakon kívül kell keresni. Érdekes volt, hogy a ház környezetében szemmel látható okot nem találtam. A műszeres vizsgálat viszont hamarosan fényt derített az elektroszmog forrására. Az ok, egy ártalmatlannak tűnő gázcső volt, amiben, a szomszédban működő hibás elektromos készüléknek köszönhetően a gáz mellett áram is folyt.
Az elektromos hiba elhárításával az elektroszmog teljesen megszüntethető volt és nem mellesleg megszűnt egy életveszélyes állapot is. Ebből az esetből is látszik, hogy mennyire fontos lakásunk körültekintő műszeres vizsgálata.

Lakáson belüli források

A lakosság részéről sok aggodalom tapasztalható az energiaellátó rendszerek, távvezetékek miatt, bár sok esetben az ezek által keltett mágneses erőtér kisebb, mint a lakásokban található kisfeszültségű rendszerek okozta mágneses erőtér.

Amennyiben sikerült kizárni külső elektroszmog források jelenlétét érdemes körülnézni saját házunk táján is. Tehát lássuk csak, hogy mi okozhat otthonunkban alacsonyfrekvenciás elektromágneses erőteret.

Először is minden elektromos vezeték, amiben áram folyik, mágneses erőteret hoz létre maga körül. Minél nagyobb a vezetékben mérhető áramerősség annál nagyobb az általa gerjesztett elektroszmog. Ismét érdemes megvizsgálni, hogy fekhelyünk mellett vagy a gyerekszoba falaiban található-e elektromos vezeték. Főleg a ház vagy lakás elektromos fővezetékei kelthetnek magas elektroszmogot. Védekezésképpen kapcsoljuk le éjszakára az adott vezetékhez tartozó fogyasztókat. Így a változó elektromágneses terek megszűnnek! Abban az esetben, ha az adott vezetékszakasz feszültségmentesítő relével van ellátva az elektromos tér is megszüntethető.

Egy lakás felmérése során a tulajdonos panaszolta, hogy a gyerekek igen nyugtalanul alszanak, éjszaka többször felébrednek. A műszeres vizsgálat során a gyermekek ágyában 600-1000 nT mágneses térerősség volt mérhető. (Az épületbiológusok által javasolt határérték fekhelyen 20 nT! ) Hamarosan kiderült, hogy a ház elektromos fővezetéke közvetlenül az ágy fejrészénél található ahol a műszer 2000 nT feletti értéket jelzett! A ház elektromos berendezéseit sorra kikapcsolva kiderült, hogy a legnagyobb fogyasztó a ház fűtését és melegvízellátását biztosító elektromos hőszivattyú. Ráadásul a készülék az esti fürdést követően kapcsolt be és hajnalig, kitartó munkával termelte az extrém elektoszmogot, miközben előállította a másnapra szükséges melegvizet. A probléma a berendezés éjszakai kikapcsolásával illetve későbbi átprogramozásával azonnal megszűnt.

Gondoljuk végig, hogy hol található lakásunk villanyórája, biztosíték szekrénye. Ezek közelében valószínűleg a bekapcsolt fogyasztóktól függően igen erős elektromágneses erőtér alakulhat ki. Fontos, hogy ezen erőterek a falakon és a szilárd tárgyakon akadálytalanul áthatolnak. Árnyékolással nem tudunk ellenük védekezni, viszont az elektromos készülékek kikapcsolásával meg tudjuk szüntetni őket! Társas házak, ikerházak esetében ez már nehezen oldható meg, hiszen elképzelhető, hogy az elektromos fővezetékek egy közös falban futnak, ráadásul adott esetben hálószobát, vagy gyerekszobát érintve. A szomszédban üzemelő elektromos berendezések így a mi lakásunkban is elektromágneses erőtereket hozhatnak létre! Tartsunk kellő távolságot ezektől a forrásoktól!

A falakban futó vezetékeket körülvevő mágneses erőtereknél jóval erősebb elektroszmogot képesek létrehozni az otthonainkban használt különböző elektromos berendezések. Főképpen azon készülékek, amelyekben tekercsek, transzformátorok, elektromotorok műkődnek.

Figyelmünket elsőként fordítsuk azon készülékek felé, melyek hosszú időn keresztül bekapcsolva vannak, hiszen működésük során folyamatosan termelhetik az elektroszmogot. Ezek lehetnek példát: elektromos fűtőkészülékek, hőtárolós kályhák
elektromos padlófűtés, ventillátorok, mobilklímák, tápegységek, töltőkészülékek, stb.
Legfontosabb, hogy ezen készülékektől tartsunk kellő védőtávolságot. Amennyiben ez nem megoldható, vagy ennek ellenére a tartózkodási helyünkön, fekhelyünkön még mindig magas elektroszmog mérhető úgy célszerű ezen készülékek működési idejét átprogramozni, időkapcsoló órával vezérelni.

Annak idején saját lakásunk felújításakor jó ötletnek tűnt, hogy konyhánk hidegburkolata alá elektromos padlófűtést építsünk be. A fűtőrendszer remekül működött és a lakás komfortját is jelentősen javította. Azonban amikor megismerkedtem az elektroszmog témakörével és megvásároltam első speciális mérőműszeremet döbbenten tapasztaltam, hogy a fűtőszálak által termelt elektroszmog a mennyezetig ér! Sőt a konyha alatt található helyiségekben derékig jártunk az extrém erősségű mágneses térben. Megoldásként egy programozható időkapcsoló órát építettem az elektromos fűtőrendszer vezérlésébe. A padló felfűtése azon időpontokra van korlátozva amikor az érintett helységekben nem tartózkodunk. Így a fűtés a mai napig is remekül működik, és mi nyugodtan élvezhetjük az általa nyújtott komfortot.

Legfontosabbnak tartom, hogy fekhelyünket mentesítsük az elektroszmog különböző fajtáitól,
és így biztosítsuk szervezetünk nyugodt éjszakai pihenését, regenerálódását.

Kerüljük az elektromos ágymelegítőket, fűtőpaplanokat, vagy kizárólag csak az ágy előmelegítésre használjuk! Amikor a közelükben tartózkodunk, kapcsoljuk ki és válasszuk le őket az elektromos hálózatról! Ügyeljünk a hálózati táplálásról működtetett rádiós ébresztőórák elhelyezésére. Lehetőleg kerüljük használatukat. Ezek a készülékek a beépített tápegységüknek köszönhetően akár 1-2 méter átmérőjű elektroszmogot is képesek létrehozni. Hasonló a helyzet a telefontöltőkkel és a kisfeszültségű halogénlámpák müködtetéséhez szükséges tápegységekkel is. Ezen készülékek használatát szintén kerüljük a fekhelyünk közelében! A kisfeszültségű halogén világítás nagyon erős elektromágneses erőteret képes létrehozni, mivel vezetékeiben sokkal nagyobb az áramerősség mint 230 V-os társai esetében.
Mobiltelefonjainkat soha ne töltsük a fekhelyünk közelébe.

Háztartási készülékek esetében szintén ügyeljünk a kellő távolság megtartására, a bekapcsolt készülékektől távolodjunk el néhány méterre. Például páraelszívó, elektromos főzőlap mosógép, mosogatógép, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő. Ügyeljünk rá, hogy ezen készülékeink ne kerüljenek a fekhelyünk közelében lévő falak túloldalára, mivel az általuk keltett mágneses tér azon akadálytalanul hatol át!

Mikrohullámú sütők esetében sokan tartanak a készülékből kiszivárgó sugárzástól.
(erről részletesen a következő cikkben lesz szó) Tapasztalatok alapján azonban, a fő problémát más jelenti! A mikrohullámú sütőkbe több transzformátor is működik.
Egy kisebb transzformátor biztosítja a modern készülékek digitális vezérléséhez szükséges tápellátást. Ez az egység folyamatosan termel alacsonyfrekvenciás elektromágneses erőteret, akkor is, ha éppen nem melegítünk a készülékkel! A transzformátor minőségétől és kialakításától függően ez az erőtér akár egy méternél is nagyobb lehet. Egy másik transzformátor pedig a készülék bekapcsoláskor lép működésbe és állít elő több ezer voltos feszültséget. Ennek a transzformátornak az erőtere akár az 5-6 métert is meghaladhatja!
A mikrohullámú sütők ételekre gyakorolt káros hatásának vitatott témakörével most nem kívánok foglalkozni. Mindenesetre nem árt az óvatosság, ezért a készüléket, csak rövid ideig tartó melegítésre használjuk. Soha ne süssünk-fözzönk benne! A bekapcsolt sütőtől minden esetben távolodjunk el, és soha ne nézelődjünk be az ablakán! A megmelegített étel elfogyasztása előtt várjunk 20-30 másodpercet. Használat után a készülék csatlakozóját húzzuk ki a konnektorból!


Szórakoztató elektronika, tv, monitor, számítógép, nyomtató, stb.
Ezen készülékek által okozott elektroszmog esetében fokozottan jelentkeznek mesterséges felharmonikus jelek. Mérésük csak az adott frekvenciatartományt lefedni képes professzionális elektroszmog analizátor használatával lehetséges. Ezek az általában 2 és 100 kHz körüli elektromágneses terek sokkal erősebben hatnak szervezetünkre és az általuk szállított jelek nagyobb távolságokra képesek eljutni.. Ezért fokozottabban kell ügyelni a kellő védőtávolság betartására. A fekhelyünk fejrészénél lévő fal túlsó oldalán bekapcsolt tv miatt, akár 100nT-nál erősebb mágneses mesterséges felharmonikus jelekből álló erőtér is kimutatható az ágyunkon. Ez az épületbiológus szakemberek által javasolt határérték több mint ötszöröse! Számítógépek, nyomtatók külső és belső tápegységeitől vezetékeitől szintén tartsunk kellő távolságot! Sokan úgy gondolják, hogy a modern LCD monitorok, televíziók nem okoznak problémát. Sajnos ez nem így van. A működésükhöz szükséges elektronikák és tápegységek szintén sok elektroszmogot keltenek.

Összefoglalva az alacsonyfrekvenciás elektromágneses erőterek okozta elektroszmog elleni védekezés lehetőségei.

A külső és belső rejtett források felderítésére végeztessünk műszeres méréseket.
Mágneses erőterek árnyékolása otthonainkban gyakorlatilag nem lehetséges, ezért
tartsunk kellő távolságot a bekapcsolt elektromos készülékektől. Az éjszaka folyamán lehetőleg ne üzemeltessünk elektromos készülékeket. Radiesztéziai eszközökkel csökkentsük a szervezetünkre gyakorolt káros információs hatásukat.

Cikkünk következő részében az elektromágneses sugárzásokat keltő készülékekkel foglakozunk. Mint például mikrohullámú sütők, mobiltelefonok és vezeték nélküli eszközök, telefonok, bébi őrző készülékek, Wifi és Blue Tooth eszközök, stb.

Éljen elektroszmog nélkül IV.rész
Káros sugárzások az Ön lakásában is jelen vannak.
Járjunk utána!

Segítek, hogy nyugodtan aludjon.
06-30-444-74-41
almasyzsolt@gmail.com
Káros sugárzások az Ön lakásában is jelen vannak.
Járjunk utána!

Segítek, hogy nyugodtan aludjon.
Keressen most! 06-30-444-74-41
almasyzsolt@gmail.com


Az Egészséges Otthon Szakértője.